Ат бастырып айылыма,
Келбеген жигит, бери чык.
Ак жоолукту көргөндө,
Дегдеген жигит, бери чык.

Оромолду бош байлап,
Опомпош селки, бери чык.
0 жигитти көргөнгө,
Керилген селки бери чык.

Адырдын кызыл гүлүндөй,
Ачылган селки, бери чык.
Күнгөйдүн кызыл гүлүндөй,
Кулпунган селки бери чык.

Сизге жактыбы? Комментарий жазыңыз

Сиздин email адрес жарыяланбайт.