Каныкей Жүрөктөн тексти

Көчүрүү (скачать)

Жылмая карап сенин көзүңдү
Көрө албадым өзүмдү
Күлмүңдөгөн кара каректен
Сезилет өчкөн сүйүү

Кайырма:

Билем кар басат бийик тоолорду
Кайнаган сууда соолурун
Бүт күнөөңдү түштөрдүң
Өңү бузулуп
Жүрөктөн тамчылап көз жаш
Өткөн күндөрдү кыйбайт
Сени сүйгөн тагдырыма
Аз болсо да ырахмат


Жаштык кез өтөт тура билинбей
Жайдын ысык күнүндөй
Жаркылдаган сенин жамалың
Азыр суунун өңүндөй

Кайырма:  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •