1. Эсимде тексти

  2. Сен жалгыз

  3. Знаю тексти

1 2 3

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары