Тойбосс
  1. Өттү күндөр

  2. Булуттар

  3. Алымкан

  4. Армян

  5. Арман

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары