Тойбосс
 1. Кызым тексти

 2. Жалгызым

 3. Менин жашоом

 4. Эркелеп

 5. 7-апрель

 6. Айылыма

 7. Бейбижан

 8. Кыргызстан

 9. Жер, ай

 10. Жигит

 11. Кара тору ат

 12. Ойлон

1 2 3

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары