Тойбосс
 1. Жан жарым

 2. Жүрөгүм

 3. Атакем

 4. Жалгызымсың

 5. Ай асманда

 6. Кыз бала

 7. Түгөйүм

 8. Эх, сулуу

 9. Апакем

 10. Жубайым

 11. Миллион

1 2

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары