Тойбосс
  1. Коломто

  2. Өзүң бил

  3. Ырдалды

  4. Сагыныч

  5. Карыларым

  6. Асылым

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары