Саламат Садыкова — Ай нуру тексти

Көчүрүү (скачать)

Ай нуру бизге төгүлдү,

Же, алтыным, аччы көңүлдү.

Ардактап жүрүп өтөлү,

Алдыда жапжаш өмүрдү.
Күн нуру бизге төгүлдү,

Же, күмүшүм, аччы көңүлдү.

Гүлдөтүп жүрүп өтөлү,

Күлгүндөй жапжаш өмүрдү.
Жалбырак учат дирилдеп,

Же жабыккан түрүн билдирер.

Жашылдуу кезде жайнайлы,

Жашообуз канча ким билет?
Алыска кетем эл үчүн,

Же кайрылып келем сен үчүн.

Ардактап ырдап жүрө көр,

Асылкеч курбум, мен үчүн.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •