Саламат Садыкова — Жүрөк гүлү тексти

Көчүрүү (скачать)

Мезгил сансыз өтсө дагы арадан,
Мен өзүңдү табам го деп самагам.
Карааныңа куса болдум көп издеп,
Кайдасың сен жүрөк гүлүм садагам?
Кайдасың сен жүрөк сүйгөн садагам!

Кыламыктан көрүнөр деп издериң,
Кычыраган кышкы аязда издедим.
Аракетим текке кетип анда да,
Антсе дагы сенден күдөр үзбөдүм.
Анда дагы сенден үмүт үзбөдүм.

Мейли мезгил өтө берсин токтобой,
Мен өзүңдү бул дүйнөдөн жоктобойм.
Ыр жашаган жүрөгүмдө жашайсың,
Элестериң эч бир жанга окшобой.

Мүнөздөрүң эч бир жанга окшобой.
Ыр түнөгөн жүрөгүмдө түнөйсүң,
Кыялдарың эч бир жанга окшобой.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •