Сыймык Бейшекеев — Кызгалдактуу талаалар тексти

Көчүрүү (скачать)

Жаз белгиси кызгалдак,
Ай, ыргалат.
Жазгы желге жылмаят,
Ай, нурданат.
Махабаттын дастаны,
Ай, ырлары,
Бүгүн даңктап ырдалат,
Ырдалат махабат.

Кайырма:
Кызгалдактуу талаалар,
Кызык сүйүү жаралар.
Кол кармашып ал жаштар,
Гүлдүү шалбаа аралаар.

Аңкыган жаз илеби,
Ай, билеби?
Ал — өмүрдүн тиреги,
Ай, тилеги.
Махабаттын ырлары,
Ай, сырлары.
Жашыл жазбы себеби,
Себебин билели.

Кайырма:

Сүйүү ыры ырдалат,
Ай, кызгалдак.
Жүзүбүздөн нур тамат,
Ай, кызгалдак.
Бата берип сүйүүгө,
Ай, күнүгө.
Бакыт себет кызгалдак,
Кызгалдак нурданат.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •