БАБА ДЫЙКАН

БАБА ДЫЙКАН 3

Сары талаа түзүндө,
Буудай бышат күзүндө.
Жер ширеси данында,
Күн иреңи жүзүндө.
Ал буудайга эгедер,
Баба дыйкан дегендер.
Ардакташат аларды
Ак нанынан жегендер.
Бул дүйнөдө Жер улук,
Жерди иштеткен эл улук.
Элин баккан нан менен
Баба дыйкан эр улук.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •