Гульнур Сатылганова. Ак көгүчкөн тексти жана mp3

Көчүрүү (скачать)

Таң да атты, таалайым батып баратты,
Үмүт катты, үзүлүп көздөн жаш акты.
Болду го дейм, өзүмө суроо бере албай,
Козгой албай, кансырап турган жараатты.

Кайырма:

Ак көгүчкөн, ак көгүчкөн,
Жан сырым сага бөлүшкөн.
Барбы же билбейм башка арга,
Көл кылып көз жаш төгүштөн?
Ак көгүчкөн, ак көгүчкөн,
Сырдашып сага көнүшкөн.
Билбеймин, неден жаңылдым,
Адаштым кайсыл өрүштөн?

Арман кылар айтылбай, балким, сыр калар,
Унутулар ырдалбай, балким, көп ырлар.
Ак көгүчкөн, сен дагы жалгыз, мен жалгыз,
Эгиз сыңар окшошту биздин тагдырлар.

Кайырма:

Ак көгүчкөн, ак көгүчкөн,
Жан сырым сага бөлүшкөн.
Барбы же билбейм башка арга,
Көл кылып көз жаш төгүштөн?
Ак көгүчкөн, ак көгүчкөн,
Сырдашып сага көнүшкөн.
Билбеймин, неден жаңылдым,
Адаштым кайсыл өрүштөн?

Мен үзүлбөйм, аскада гүлдөй үзүлбөйм,
Мен өкүнбөйм, чайпалып көлдөй төгүлбөйм.
Мен жанамын, күндүзү күндөй, түнү айдай,
Булуттардай, бир көрүнүп, бир көрүнбөйм.

Кайырма:

Ак көгүчкөн, ак көгүчкөн,
Жан сырым сага бөлүшкөн.
Барбы же билбейм башка арга,
Көл кылып көз жаш төгүштөн?
Ак көгүчкөн, ак көгүчкөн,
Сырдашып сага көнүшкөн.
Билбеймин, неден жаңылдым,
Адаштым кайсыл өрүштөн?

Гульнур Сатылганова -Ак көгүчкөн клип

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •