Тойбосс
  1. Жалгызым, ай

  2. Көлөкөм

  3. Сен

  4. Апакебай

  5. Карындаш

1 2

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары