1. Мекеним сенден башталат

  1 чи Like басыңыз.
 2. Жакшы убак

  1 чи Like басыңыз.
 3. Ардагым

  1 чи Like басыңыз.
 4. Түнкү ыр тексти

  1 чи Like басыңыз.
 5. Ырымды сага арнаймын

  1 чи Like басыңыз.
 6. Майрам шаңы

  1 чи Like басыңыз.
 7. Таң сыры

  1 чи Like басыңыз.
 8. Кумар көз

  1 чи Like басыңыз.
 9. Кызыл жоолукчан

  1 чи Like басыңыз.
 10. Эстей берем

  1 чи Like басыңыз.
 11. Үзүлбөгөн үмүттөр

  1 чи Like басыңыз.
 12. Ысык-Ата

  1 чи Like басыңыз.
 13. Сары-Челек көлгө бир арзуу

  1 чи Like басыңыз.
 14. Эстегенде

  1 чи Like басыңыз.
 15. Көл жээгинде тексти

  1 чи Like басыңыз.
 16. Сыз, ак куу

  1 чи Like басыңыз.
 17. Кыздар, ай

  1 чи Like басыңыз.