Тойбосс
  1. Гүлүм, ай

  2. Керексиң

  3. Алайым

  4. Үмүт

  5. Сага

1 2

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары