Тойбосс
  1. Көк бөрү

  2. Татына кыз

  3. Жамгыр

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары