1. Бейтааныш кыз

  1 чи Like басыңыз.
 2. Жаңы жыл тексти

  1 чи Like басыңыз.
 3. Жароокерим

  1 чи Like басыңыз.
 4. Жок, жок

  1 чи Like басыңыз.
 5. Той ыры

  1 чи Like басыңыз.
 6. Кыргыз элим

  1 чи Like басыңыз.
 7. Жалгыздык

  1 чи Like басыңыз.
 8. Энекем тексти

  1 чи Like басыңыз.
 9. Махабат баяны

  1 чи Like басыңыз.
 10. Жамалым

  1 чи Like басыңыз.
 11. Кызганамын

  1 чи Like басыңыз.
 12. Алия

  1 чи Like басыңыз.
 13. Бийле, бийле

  1 чи Like басыңыз.
 14. Саулем

  1 чи Like басыңыз.
 15. Чынара

  1 чи Like басыңыз.
 16. Попурри

  1 чи Like басыңыз.
 17. Эмне кылам? тексти

  1 чи Like басыңыз.
 18. Окуучу кыз

  1 чи Like басыңыз.
 19. Жоокерим

  1 чи Like басыңыз.
 20. Айжамалым

  1 чи Like басыңыз.
 21. Көгүчкөнүм

  1 чи Like басыңыз.
 22. Караба

  1 чи Like басыңыз.
 23. Сени күтөм тексти

  1 чи Like басыңыз.
 24. Нур

  1 чи Like басыңыз.
 25. День победы

  1 чи Like басыңыз.
 26. Мени алдаба

  1 чи Like басыңыз.
 27. Селкинчек

  1 чи Like басыңыз.
 28. Сенин оюңда…

  1 чи Like басыңыз.
 29. Айдай

  1 чи Like басыңыз.
 30. Ла илаха иллааллах

  1 чи Like басыңыз.
 31. Кездешүүгө кел

  1 чи Like басыңыз.
 32. Гүлмая

  1 чи Like басыңыз.
 33. Алыстадык

  1 чи Like басыңыз.
 34. Кем дүйнө

  1 чи Like басыңыз.