Тойбосс
 1. Көгүчкөнүм

 2. Айдай

 3. Чынара

 4. Жок, жок

 5. Нур

 6. Кызганамын

 7. Окуучу кыз

 8. Той ыры

 9. Жалгыздык

 10. Мени алдаба

 11. Селкинчек

 12. Гүлмая

 13. Алия

 14. Бийле, бийле

 15. Айжамалым

 16. Саулем

1 2

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары