Тойбосс
  1. Балалык

  2. Нооруз

  3. Сагыныч ыры

  4. Өмүр тексти

  5. Кызыл гүл

  6. Кымбатым

  7. Улуу дүйнө

  8. Жаңы жыл

  9. Кардан адам

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары