Тойбосс
  1. Ананайын

  2. Сары кыз

  3. Арман

  4. Аруу сезим

  5. Классташтар

  6. Арман

  7. Падышам

  8. Кечирчи

  9. Эркелечи

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары