ЕВРЕЙДИН АЯН ТҮШҮ

Бир еврей үч жолу катары менен түш көрүптүр, түшүндө аны көпүрөдөн күткөн дөөлөт бар экен. Тынчы кетет. Күнүгө темселеп көпүрөгө барат. Чоң олжодон үмүт этет, бирок эч балээ таппайт. Тигиндей өтөт, мындай өтөт. Жок. Көпүрөнү кайтарган кароолчу сурайт андан:

– Каршы-терши каттап калдың, не жоготтуң эле мында?

Биздин еврей көргөн түшүн айтып берет. Кароолчунун күлкүсү келет ага. Дейт экен анан:

Читать далее ЕВРЕЙДИН АЯН ТҮШҮ