ХАББА ШУМПАЙ ЖӨНҮНДӨ ЖОМОК

Хабба жана Муга аттуу эки көпөс бирге соода жүргүзүп, шериктеш боло башташат. Алар бир жолу шаарды карай келатып, жолдон ичинде миң динары бар капчык таап алышат. Айланадан жок жоготкон эч кимди көрбөгөн алар акчаны эмне кыларды билбей турушканда дароо эле ач көздүгү кармап, шеригин алдамай болгон Хабба мындай дейт:

— Азырынча биздин акчабыз бар, бирок кайсы бир күнү ага зарыл болуп калышыбыз мүмкүн, ошон үчүн табылгабызды тээтигил жоон дарактын түбүн оюп катып коёлу да, качан керек болгондо алып кетели.

Читать далее ХАББА ШУМПАЙ ЖӨНҮНДӨ ЖОМОК