РУМ ПАДЫША МЕНЕН ТУРУМ ПАДЫША

Илгери, илгери бир Турум деген падышанын баласы куш салып кечинде үйүнө кайра келатса, ак тайлак минген бир кыз алдынан чыгат.
Бала сайт:
— Кайдан келатасың, атың ким?
Кыз жооп кайтарат:
— Мен Рум падышанын Каракөз айым деген кызы боломун, мени издеп таап ал,- деп ак тайлакка камчы салып жөнөйт.

Читать далее РУМ ПАДЫША МЕНЕН ТУРУМ ПАДЫША