Майрамбек Осмонов & Айпери Кулбаева сүйдүм чок — тексти

Көчүрүү (скачать)

Өмүрдү арнайт десем,
Өңүмдү саргайттың сен.
Ый болбой тагдырыма,
Ыр бойдон калбайт белең.

Бардыгын кечирчи деп,
Барбаймын экинчи ирет.
Ак сүйүү ыйлайт мага,
Атасыз жетимсиреп.

Гүл өмүр сынбайт дегем,
Өзүңө сунбайт белем.
Жоо болбой бир көзүмө.
Тоо бойдон турбайт белең.

Кечирчи, кечирчи деп,
Келбегин экинчи ирет.
Ак сүйүү ыйлайт сага,
Атасыз жетимсиреп.

Бейкапар күлбөйт белек,
Бирге өмүр сүрбөйт белек.
Түн болбой жылдызы жок,
Күн бойдон жүрбөйт белек.

Күтсөк да кечирчи деп,
Гүлдөбөйт экинчи ирет.
Ак сүйүү ай талаада,
Армандуу жетимсиреп.

Кечирчи, кечирчи деп,
Келбегин экинчи ирет.
Ак сүйүү ыйлайт мага,
Апасыз жетимсиреп.

Барбаймын экинчи ирет…
Келбегин экинчи ирет…

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •