Тойбосс
  1. Сезим тексти

  2. Арзуу ыры

  3. Өмүрлөшүмө

  4. 8-Март

  5. 7-апрель

  6. Кудалар

  7. Арман тексти

1 2 3

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары