1. Карегимде мекен чеги тексти

  1 чи Like басыңыз.
 2. Самба тексти

  1 чи Like басыңыз.
 3. Балалык тексти

  1 чи Like басыңыз.
 4. Эч кимге… тексти

  1 чи Like басыңыз.
 5. Ламбада тексти

  1 чи Like басыңыз.
 6. Жашоо керемет

  1 чи Like басыңыз.
 7. Сен менен

  1 чи Like басыңыз.
 8. Айтпагын

  1 чи Like басыңыз.
 9. Кызым

  1 чи Like басыңыз.
 10. Бакыт издери тексти

  1 чи Like басыңыз.