Тойбосс
  1. Улуу көч

  2. Кыргыз жолу

  3. Бий

  4. Жарыш

  5. Жомок

  6. Кербен

  7. Балбал түн

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары