Тойбосс
  1. Кусалык

  2. Жарыгым

  3. Жаш жигит

  4. Жададым

  5. Кимде күнөө

  6. Сени унутам

  7. Байланам

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары