1. Кел, замандаш

  2. Гүлкайыр

  3. Аныкпы?

  4. Комузум

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары