Тойбосс
  1. Адамзат

  2. Сүйүү багы

  3. Келин, келин

  4. Бактылуу бол

  5. Атакем

  6. Жанамын

  7. Жылкы бий

  8. Коштошуу

  9. Попури

1 2 3

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары