Топчубай Айтмаматов — Апакемди эскерем тексти

Көчүрүү (скачать)

Жаш кезимден өстүрдүң го кастарлап,
Эркелетип окутам деп «каз-каздап».
Эркелеттиң, «айланайын уулум» деп,
«Мен уулумдун көтөрөйүн уулун» деп.
«Мен уулумдун көтөрөйүн кызын» деп.

Кайырма:
Апакем, апакем,
Кадырлуусуң дайым сен.
Эгер азыр сен болсоң,
Ак сүтүңдү актаар элем азыр мен.
Эмне кылам, не кылам?
Арга таппай мен турам.
Жайыңыз жаннаттан болсун деп
Аргам жокто тилеймин мен Кудайдан.

Апа деген ушунчалык ыйык белең?
Элесиңди жүрөгүмө сактап келем.
Чын эле мен айтпаймынбы мындан ары
Дүйнөдөгү ыйык сөздү «апа» деген?

Көрбөйсүң сен таңдын жаңы атканын,
Көрбөйсүң го байчечекей ачканын.
Көрө албадың эр жеткенин уулуңдун,
Небереңдин жаңы там-тум басканын.
Небереңдин энекелеп айтканын.

Топчубай Айтмаматов Апакемди эскерем клип

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •