1. Анара

  2. Баткен

  3. Эркелеген

  4. Ноокат элим

  5. Шаңколум

  6. Жаштык

  7. Кереги жок

1 2 3

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары