Цыгандардын токой ээсинен билген жоромолу

Цесарка менен короз