Кусейин Эсенкожоев — Родинанын уулу

Кусейин Эсенкожоев — Үчүнчү шар

Кусейин Эсенкожоев — Шарше

Кусейин Эсенкожоев-Саякатчы бала