Тойбосс
  1. Кыз узатуу

  2. Аядым тексти

  3. Ай жезде

  4. Балама

  5. Жаш курак

1 2

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары