1. Турналар тексти

  1 чи Like басыңыз.
 2. Асылым

  1 чи Like басыңыз.
 3. Жаным

  1 чи Like басыңыз.
 4. Жолуктум неге?

  1 чи Like басыңыз.
 5. Сүйгөн элем

  1 чи Like басыңыз.
 6. Сүйдүм беле

  1 чи Like басыңыз.
 7. Алдандың

  1 чи Like басыңыз.
 8. Өзүңө гана тексти

  1 чи Like басыңыз.
 9. Жазыктуумун тексти

  1 чи Like басыңыз.
 10. Жар-жар

  1 чи Like басыңыз.
 11. Сүйөм сени тексти

  1 чи Like басыңыз.
 12. Торгоюм

  1 чи Like басыңыз.
 13. Апамдын туулган күнү тексти

  1 чи Like басыңыз.
 14. Жар-жар (New version)

  1 чи Like басыңыз.
 15. Жамгыр тексти

  1 чи Like басыңыз.
 16. Унутпаңыз тексти

  1 чи Like басыңыз.
 17. Сары кыз тексти

  1 чи Like басыңыз.
 18. Аядым тексти

  1 чи Like басыңыз.
 19. Узатуу

  1 чи Like басыңыз.
 20. Муңайган жоктур менчелик

  1 чи Like басыңыз.
 21. Келгениң кандай жакшы

  1 чи Like басыңыз.
 22. Кош канат

  1 чи Like басыңыз.
 23. Ай жезде

 24. Жаш курак

  1 чи Like басыңыз.
 25. Балама

  1 чи Like басыңыз.
 26. Апакем

  1 чи Like басыңыз.
 27. Издеп жүрөм

  1 чи Like басыңыз.
 28. Бербеймин сени эч кимге

  1 чи Like басыңыз.
 29. Сыйкырланган сүйүү

  1 чи Like басыңыз.