1. Сизге

  1 чи Like басыңыз.
 2. Жамгыр тексти

  1 чи Like басыңыз.
 3. Тилек

  1 чи Like басыңыз.
 4. Махабат музыкасы тексти

  1 чи Like басыңыз.
 5. Жолугарым билгенмин тексти

  1 чи Like басыңыз.
 6. Сагынуу тексти

  1 чи Like басыңыз.
 7. Кыялымдагы жомок тексти

  1 чи Like басыңыз.
 8. Каалоо тексти

  1 чи Like басыңыз.
 9. Сезимдеги издер тексти

  1 чи Like басыңыз.
 10. Ал — махабат тексти

  1 чи Like басыңыз.
 11. Жол алыс болсо кантейин?

  1 чи Like басыңыз.
 12. Жүрөктү жүрөк тандасын тексти

  1 чи Like басыңыз.
 13. Кыргызстан

  1 чи Like басыңыз.
 14. Жайлоо таңы

  1 чи Like басыңыз.
 15. Алгачкы көз караш тексти

  1 чи Like басыңыз.
 16. Касиет

  1 чи Like басыңыз.
 17. Балалык

  1 чи Like басыңыз.
 18. Серенада

  1 чи Like басыңыз.
 19. Сен менин жүрөгүмсүң

  1 чи Like басыңыз.
 20. Жылдыз курак

  1 чи Like басыңыз.
 21. Кыз сыры

  1 чи Like басыңыз.
 22. Жаным садага

  1 чи Like басыңыз.