1. Сизге

  1 чи Like басыңыз.
 2. Жамгыр тексти

  1 чи Like басыңыз.
 3. Тилек

  1 чи Like басыңыз.
 4. Махабат музыкасы тексти

  1 чи Like басыңыз.
 5. Кыргызстан

  1 чи Like басыңыз.
 6. Жайлоо таңы

 7. Алгачкы көз караш тексти

  1 чи Like басыңыз.
 8. Касиет

  1 чи Like басыңыз.
 9. Балалык

  1 чи Like басыңыз.
 10. Серенада

  1 чи Like басыңыз.
 11. Сен менин жүрөгүмсүң

  1 чи Like басыңыз.
 12. Жылдыз курак

  1 чи Like басыңыз.
 13. Кыз сыры

  1 чи Like басыңыз.
 14. Жаным садага

  1 чи Like басыңыз.

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары