Тойбосс
  1. Учкум келет

  2. Эй жаштар

  3. Гүл

  4. Ночь тексти

  5. Жалгызым

  6. Королева

1 2

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары