Тойбосс
  1. Сагындыңбы?

  2. Асылым

  3. Сагынам

  4. Фрунзе

  5. Путь домой

  6. Жүрөктөр

  7. Невеста

  8. Это игра

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары