Жыл санактын 1504 — жылы алтынчы айдын асманы ачык бир күнү, дүйнөнүн жаркыт күзүндөй жаркырап, бийик тоолор арасына жаралган, кышы-жайы бетине муз каптаган касиеттүү көркөм Ысык-Көл чыгыштан-батышка карай күнчүлүк узунга созулуп, көз жеткиз болуп мелмилдеп, түндүк-түштүгү тоо этектерине тирелип, көпкөк тунук суусун көрк чыгара өркөч-өркөч түрүлтө келип, жээктерине арты-артынан шарпылдата уруп тоо аралап, кайыган желдин желпүүсүндө оңду-солду толкуп турат :- деген саптар менен жазуучунун моголистан токойлорунун арстандары аттуу тарыхый романы башталат.

Сизге жактыбы? Комментарий жазыңыз

Сиздин email адрес жарыяланбайт. Обязательные поля помечены *