Саламат Садыкова. Келгиле сыйлашалы тексти жана mp3

Көчүрүү (скачать)

Келгиле, сыйлашалы тирүүлүктө,

Мейманбыз биз бирибиз бирибизге.

Дүйнөгө түркүк болгон ким бар дейсиң,

Жашайлы кир сактабай,

Жашайлы кир түнөтпөй бирибизге.

Бул дүйнө белек болуп бизге келген,

Эркиңче жашап өт деп теңир берген.

Кара өзгөй болбойлучу бул дүйнөдө,

Ажалды айткылачы,

Ажалды айткылачы кимдер жеңген.

Жар болуп жакшылыкта жаркылдайлы,

Келгиле көңүлгө кир калтырбайлы.

Жанашып жакшылыкта бирге жүргөн,

Жакшынын жакшылыгын,

Жакшынын жакшы экенин жашырбайлы!

Жанашып жакшылыкта бирге жүргөн,

Жакшынын жакшылыгын,

Жакшынын жакшы экенин жашырбайлы!

Жанашып жакшылыкта бирге жүргөн,

Жакшынын жыкшы дештен,

Жакшынын жакшы экенин жашырбайлы!

Келгиле көңүлгө кир калтырбайлы!

Саламат Садыкова Келгиле сыйлашалы караоке

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •