Самара Каримова. Жаз тексти жана mp3

Көчүрүү (скачать)

Көксөгөн кышта жүрөгүм,
Көктөмдү гана саамайт билемин.
Жайнаган кызыл гүл көрсөм,
Жаштыктын сеземин илебин.

Жан дүйнөм кошо жашарып,
Жазда бар гана кирсиз тазалык.
Жыпар жыт майдын деминен,
Жыргабайт кимдери наз алып.

Сулуулук жаздан жаралып,
Сулуулук барда койгон таралып.
Алдыман кетпей тартылат,
Алыстап калган балалык

Самара Каримова Жаз клип

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •