Тойбосс
 1. Ай жарык

 2. До-ре

 3. Чиле

 4. Белес

 5. Кызыл гүл

 6. Жалжалым

 7. Назар күн

 8. Сүлүктү

 9. Кызыл гүл

 10. Жүзүм кыз

 11. Булбул

 12. Эсиңдеби?

 13. Жаңы жыл

 14. Лейлек

 15. Алча гүлү

 16. Үч чындык

 17. Жаз тексти

 18. Эстетпечи

 19. Энекем

 20. Кыздын ыры

 21. Жүрөк вальсы

  1 чи Like басыңыз.
 22. Сагынуу

 23. Айтсаң боло

 24. Жайлоодо

 25. Ак булут

 26. Алмашым

 27. Шумкар издейт сүйүүсүн

  1 чи Like басыңыз.
 28. Кымбатым

 29. Учак арман

 30. Түгөйүм

 31. Атакем

 32. Жаңы жыл

 33. Ооба, эсте

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары