1. До-ре

 2. Чиле

 3. Белес

 4. Сүлүктү

 5. Попурри (Indian)

  1 чи Like басыңыз.
 6. Булбул

 7. Эсиңдеби?

  1 чи Like басыңыз.
 8. Жалбырагым дирилдек тексти

  1 чи Like басыңыз.
 9. Жаңы жыл

 10. Периштем тексти

  1 чи Like басыңыз.
 11. Ак кайың тексти

  1 чи Like басыңыз.
 12. Сени ойлосом… тексти

  1 чи Like басыңыз.
 13. Ала-Тоо (folk version)

  1 чи Like басыңыз.
 14. Лейлек

 15. Жеңиш күнү тексти

  1 чи Like басыңыз.
 16. Ошол да тоолук кыргызбы? тексти

  1 чи Like басыңыз.
 17. Алча гүлү

  1 чи Like басыңыз.
 18. Үч чындык

  1 чи Like басыңыз.
 19. Эстетпечи

  1 чи Like басыңыз.
 20. Өзүңдү күтүп жүрөм

  1 чи Like басыңыз.
 21. Энекем

 22. Мен гана билем баркыңды

  1 чи Like басыңыз.
 23. Кыздын ыры

  1 чи Like басыңыз.
 24. Неге минтип жүрөмүн?

  1 чи Like басыңыз.
 25. Жүрөк вальсы

  1 чи Like басыңыз.
 26. Сагынуу

 27. Кайра келчи, каркырам

  1 чи Like басыңыз.
 28. Ак булут

  1 чи Like басыңыз.
 29. Алмашым

 30. Биз экөөбүз тексти

  1 чи Like басыңыз.
 31. Сенин назик мээримиң

  1 чи Like басыңыз.
 32. Сүйүүдөн ыйык эмне бар?

  1 чи Like басыңыз.
 33. Жолугарым билгенмин

  1 чи Like басыңыз.
 34. Шумкар издейт сүйүүсүн

  1 чи Like басыңыз.
 35. Кымбатым

 36. Койчунун ыры тексти

  1 чи Like басыңыз.
 37. Алтынчы күнү кечинде тексти

  1 чи Like басыңыз.
 38. Учак арман

  1 чи Like басыңыз.
 39. Түгөйүм

 40. Атакем

 41. Издебечи тексти

  1 чи Like басыңыз.
 42. Жаңы жыл

 43. Ооба, эсте

 44. Жаша элим