1. Ай жарык

 2. До-ре

 3. Чиле

 4. Белес

 5. Кызыл гүл

 6. Жалжалым

 7. Назар күн

 8. Сүлүктү

 9. Кызыл гүл

 10. Жүзүм кыз

 11. Булбул

 12. Эсиңдеби?

 13. Жаңы жыл

 14. Лейлек

 15. Алча гүлү

 16. Үч чындык

 17. Жаз тексти

 18. Эстетпечи

 19. Энекем

 20. Кыздын ыры

 21. Сагынуу

 22. Айтсаң боло

 23. Жайлоодо

 24. Ак булут

 25. Алмашым

 26. Шумкар издейт сүйүүсүн

  1 чи Like басыңыз.
 27. Кымбатым

 28. Учак арман

 29. Түгөйүм

 30. Атакем

 31. Жаңы жыл

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары