Жардамдашуу — Ынтымактуу достор

Ысык-Көл жөнүндө уламыш

Ырыскы

Ырыстуу

Ыр кантип жаралды?

Ысымы жок кирпи жөнүндө

Ыракат издөө

Ынтымаксыз ырыскы болбойт

Ырысы жок ырыстуу болду

Ырыс алды — ынтымак