Илгери-илгери бир дүнүйөкор адам болуптур. «Мал-
мүлкүмө зыян келтирет, тамак-ашымды ичип кетет» ‒ деп

элден бөлүнүп, бир ээн коктуга көчүп барып, жалгыз жа-
шайт. Ал коктунун төрүнө жайлап, жакасына кыштап, ма-
лын багып жүрө берет. Күн сайын ченеп тамак жасап ичип,

малынын туягын көбөйтүү менен алек болот.
Ошентип жүрүп карыйт, кемпири да алдан-күчтөн кете
баштайт. Бир күнү алардыкына бир чоочун жолоочу келет.

Жолоочу алыс жакка бара жатканын, тамактанып, тыны-
гып алгысы келгенин айтат. Дүнүйөкор абышка-кемпир ада-
тынча:

‒ Кондура албайбыз, араң жан сактап жүргөн бизди
коюп, ылайыктуу жериңди таап конгун, ‒ дешет.
Алар: «Бул жолоочу малыбызды уурдаганы келген неме
го» ‒ деп ойлошот да, кетип калар бекен деп ага тамак да
бербей коёт. Бирок жолоочу да көгөрүп, кечке чейин кетпей
отуруп алат. Кеч киргенде жолоочу:

‒ Кур дегенде улагаңарга эле жатып кетейин, ‒ деп су-
ранат.

‒ Жатсаң жат, ‒ деп айласы кеткенде уруксат беришет.

Чарчап келген жолоочу тез эле уктап кетет. Катуу уктаганы-
на көзү жеткен соң кемпири күндөгүдөй эле экөөнө ченеп

суу куюп, ченеп эт салып, тамак бышырат. Тамак бышкан
соң экөө этияттык менен иче баштайт. Абышка-кемпир экөө

Ырыскы 2

тең тоёт, бирок казанда дагы эле тамак артып калат. Мын-
дай кызыкка түшүнбөй, абышкасы кемпирин жемелейт:

‒ Жолоочуга тамак берейин деп атайын көп жасаган
экенсиң го!
‒ Жок, күндөгүдөй эле ченеп жасадым эле, андан көрө

сен мага көрсөтпөй кошуп койгонсуң го? ‒ деп айтыша баш-
ташат.

Ошол кезде уктап жаткан жолоочу ойгонуп кетет. Су-
раштырып, иштин жайын билген соң:

‒ Бул менин ырыскыма буюрган тамак тура. «Коноктун

ырыскысы өзү менен» деген ушул. Мага бербейин дегени-
ңер менен мага буюрган тамакка айла жок экен, ‒ дейт.

Абышка-кемпир ошондон кийин: «Элден бекер эле бөлү-
нүп, жалаң мал деп тоодо жүрүппүз. Келген конок өз ырыс-
кысы менен келет турбайбы. Андан көрө, эл арасына бара-
лы», ‒ деп тогуз жолдун тоомуна көчүп конушат.

Жолдон өткөн арып-ачкандарга бар тамагын аябай бе-
рип, элдин алкышы менен кемпир-чал жашарып, жыргап-
куунап эл арасында жашап калган экен.

Топ 10 популярдуу жомок

Ырдын атыLike саны
Алия менен жылкы47
Кыска жана күлкүлүү жомоктор43
Акылдуу бала39
БУГУ ЭНЕ(«Ак кеме» повестинен үзүндү)39
Алтын балык36
Акылдуу кыз жомок32
Акылдуу дыйкан16
Ай менен кыз14
Тамсил: Кемпир жана тоок14
Ала-Тоо ‒ Ата Журтубуз13

Один комментарий к “Ырыскы”

Сизге жактыбы? Комментарий жазыңыз

Сиздин email адрес жарыяланбайт. Обязательные поля помечены *