Калкылдап барам кайыкта,
Көрпөдөй көпкөк жайыкта.
Көк ирим көлдө ойногон,
Көз салдым күмүш балыкка.

Ыргытсам нанды талашат,
Удургуп өйдө карашат.
Көлүндөй ойноок көп балык
Көлүнө көркү жарашат.

Карматпас кыял өңдөнүп,
Кылтылдайт чабак ээленип.
Чабакты кармап алгандай,
Баратам жыргап термелип.

Сизге жактыбы? Комментарий жазыңыз

Сиздин email адрес жарыяланбайт. Обязательные поля помечены *