1. Ысык-Көл

  1 чи Like басыңыз.
 2. Күтө-күтө

  1 чи Like басыңыз.
 3. Унутпа мени

  1 чи Like басыңыз.
 4. Сыйлашалы

  1 чи Like басыңыз.
 5. Махабат майрамы

  1 чи Like басыңыз.
 6. Жар-жар

  1 чи Like басыңыз.
 7. Дүнүйө

  1 чи Like басыңыз.
 8. Менин жазым

  1 чи Like басыңыз.
 9. Жаштык кез

  1 чи Like басыңыз.
 10. Кусалык

  1 чи Like басыңыз.
 11. Аттиң ай

  1 чи Like басыңыз.
 12. Боз куштардай

  1 чи Like басыңыз.
 13. Жашообуз болсун көктөмдөй тексти

  1 чи Like басыңыз.
 14. Баардыгы сенсиң

  1 чи Like басыңыз.
 15. Аячы тексти

  1 чи Like басыңыз.
 16. Угузчу бир сөз

  1 чи Like басыңыз.
 17. Шаңдама

  1 чи Like басыңыз.
 18. Дүнүйө

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары