Тойбосс
  1. Карагым

  2. Кызым

  3. Жоогазын

  4. Казак кыз

  5. Кара көз

  6. Суранам

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары