Тойбосс
  1. Карагым

  2. Кызым

  3. Бийле бийле

  4. Жоогазын

  5. Казак кыз

  6. Кара көз

  7. Суранам

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары