Тойбосс
  1. Курбум тексти

  2. Каалоо

  3. Туулган күн

  4. Кызганба

  5. Апам жана мен

1 2 3 4

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары