1. Туулган күн

 2. Вальс тексти

 3. Күттүм сени

 4. Ыйман

 5. Түшүмдө

 6. Сен

 7. Сахна тексти

 8. Алыстаба

 9. Гүлүм ай

 10. Жаңы жыл

 11. Апакем

 12. Санат ыры

1 2

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары