Бек Борбиев — Алты тоонун тескейи тексти

Көчүрүү (скачать)

Жаңырган айды көрсөм сени эңсеймин
Ачылган гүлдү көрүп аны сен деймин
Оо, гүлүм кыйнадың го мени мынчалык
Сагындым саргайдым го неге келбейсиң.

Алты тоонун тескейи
алты куш аны эңсейби,
Алсырадым-аздым го
алтыным эрте келбейби,
Алсырадым-аздым го
алтыным эрте келбейби.
Жети тоонун тескейи
жети куш аны эңсейби,
Жетимсиреп калдым го
жейреним эрте келбейби,
Жетимсиреп калдым го
жейреним эрте келбейби.

Өзүң бил максатыңа эми жеттиңби,
Өзүң бил биротоло менден кеттиңби.
Оо, гүлүм кыйнадың го мени мынчалык,
Же гүлүм сагындырып келем дедиңби.

Тогуз тоонун тескейи
тогузу аны эңсейби,
Томсоруп калдым го
тоо гүлүм эрте келбейби,
Томсоруп калдым го
тоо гүлүм эрте келбейби.
Бугусуз тоонун тескейи
бугулар аны эңсейби,
Буулугуп калдым го
булбулум эрте келбейби,
Буулугуп калдым го
булбулум эрте келбейби.

Алсырадым-аздым го
Ардагым эрте келбейби,
Томсоруп калдым го
Тоо гүлүм эрте келбейби.

Бек Борбиев алты тоонун тескейи караоке

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.