ОРОЗО ТУТКАН ТҮЛКҮ

Мергенчи бир күнү кажырлуу капканды койду да, жанына көз кызартар чоң кесим этти таштап кетти.

Эттин жытын сезген ач түлкү шимшилеп жүгүрүп келип, этти жейин дейт, бирок ойлонот: «Йе, бул соо эмес. Мындай сулп эт талаада жөн эле жатканын өмүрүмдө көргөн эмес элем го». Тобокел кылгысы келбеген түлкү өз жолуна түшөт.

Алдынан карышкыр кезигип сурайт:

Читать далее ОРОЗО ТУТКАН ТҮЛКҮ

Отунчу

Илгери бир отунчу жашаптыр. Анын аялы бар экен. Күн сайын ал токойго барып отун алуучу. Отунун сатып, кайра базардан ар кандай тамак-аштарды ташынып келчү. Аялы кечки тамак бышырчу да, аны жеген соң көңүлдүү отуруш башташчу: ырдашчу, бийлешчү, ар кандай оюндарды ойношчу.

Ошол элдин падышасы жарлык чыгарат да, анда  кечинде оюн-зоок өткөрүүгө, жарык жагууга туюу салынат. Элдин баары түнү катуу сүйлөбөй, чырактарын күйгүзбөй калат.

Читать далее Отунчу

ОТУНЧУ ТУУРАЛУУ

Бар экен, жок экен, илгери өткөн заманда бир кары адам жашаптыр. Ар күнү ал токойго барып, отун алып, анысын базарга алып келип сатып күн көрчү экен.

Бир мертебе ал балтасын жана жибин алып адаттагыдай эле токойго барат. Булактын жанына жетип, чарчап: «Ох!» деп отура берерде эле бет маңдайынан бир араб пайда болот.

Читать далее ОТУНЧУ ТУУРАЛУУ

Оозу тыйылбаган чымчык

Өзү кенедей, үнү алыска жаңырган чымчык болуптур. Аны баары «Бул меники» деп чакырышчу дейт. Себеби ал көзүнө көрүнгөндүн баарын эле «Бул меники, бул меники!» деп чаркырай берчү экен.

Бир күнү ал мөмөсү мөлтүрөп бышып, төгүлүп жаткан даракты көрүп калат. Жемиши жайнайт, бир жыл бою жесе да түгөбөй тургандай мол экен. Дарактын айланасында бир да канаттуу куш көрүнбөйт. Кудай берип салган берекеге кабылганына көзү жайнаган чымчык даракка конот. Бутактан бутакка секеңдеп секирип, тияктан чокулап, бияктан чокулап, тез эле тоюнат.

Читать далее Оозу тыйылбаган чымчык

Оңой табылган нан

Шалбаада көпкө чейин чөп чапкан чалгычы чарчап чөп үстүнө отура кетти. Баштыгынан көмөч нан алып чыгып, шашпай чайнап жей баштады.

Токойдон чыгып келаткан ач карышкыр чалгычынын даамдуу бир нерсе жеп атканын көрдү да, ага жакын келип сурады:

Читать далее Оңой табылган нан

ОТУНЧУ МЕНЕН АНТИЛОПА

Качанкы бир кезде дарак кыйып, андан отун даярдап жан баккан бир жигит  болуптур.  Ал  күчтүү, эмгекчил жана түз жүргөн жакшы адам болгондуктан көптөгөн бай кишилер аны өзүнө кызматкер кылып алгылары келишчү экен. Бирок эркиндикти сүйгөн отунчу эч кимге көзкаранды болгусу келбейт. Андыктан отунчулук жумушу оор болсо да андан баш тартпастан иштеп жүрө берет.

Читать далее ОТУНЧУ МЕНЕН АНТИЛОПА

ОКУЛБАЙ КАЛГАН САБАКТАР ӨЛКӨСҮНДӨ

Коля Конфеткин деген  абдан жалкоо жана шалаакы бала бар. Ал  сабактарын дайыма окугусу келбейт. Өзгөчө математиканы. Анын окуу китептери айрылган, дептерлери булганыч. Бир жолу ал сабак окугусу келбей отурса аны окуу китептери менен окуу куралдары  өзү туура эмес чыгарган эсептер жазылган математика өлкөсүнө мажбурлап жөнөтүштү. Дептер кир жана  көп чиймеленгендиктен Коля аябай кыйналып, өзүнүн  жоопкерчиликсиздигинен уялып келатты. Бир кезде ал 5 жана 5 санын жолуктурду. Алар экөө кимдир бирөөгө аябай нааразы экен. Анткени алардын ортосуна < белгиси коюлуптур. Алар Коляга мындай деп арызданышты:

— Коля Конфеткин деген бир бала биздин ортобузга туура эмес белги  койду,- деди бир 5. — Мен эми жанымдагы 5тен кичине жана аз болуп калдым.

— Биздин ортобузга туура белги коюп койосуңбу,- деди экинчи 5.

Читать далее ОКУЛБАЙ КАЛГАН САБАКТАР ӨЛКӨСҮНДӨ

ОРОЗО КАРМАГАН ТҮЛКҮ

Мергенчи бир күнү кажырлуу капканды койду да, жанына көз кызарткан чоң кесим этти таштап кетти.

Эттин жытын сезген ач түлкү шимшилеп жүгүрүп келип, этти жейин дейт, бирок ойлонот: «Йе, бул соо эмес. Мындай сулп эт талаада жөн эле жатканын өмүрүмдө көргөн эмес элем го». Тобокел кылгысы келбеген түлкү өз жолуна түшөт.

Читать далее ОРОЗО КАРМАГАН ТҮЛКҮ

Отунчу падыша

Бир заманда Султаналы деген отунчу болгон экен. Өзүнө ылайык кембагалдын кызы Умсунайга баш кошуп “эки бакыр, бир тукур” болуп оокат кылышат. Аялы көп кечикпей эле эркек төрөп бериптир. Баланын кубанычы менен жылаңач- жабык эстен чыгып кетет. Мырза аттуу баласы бат эле чоңоюп, он жашка чыгат.

Султаналы үй- бүлөсүн, өз кардын тойгузуу үчүн “өлбөс оокат, чыкпас жан” дегендей, кара жанын карч уруп, күнүгө талаадан отун терип калаага сатуучу экен. Читать далее Отунчу падыша