Олжо бөлүшүү

Орозо туткан түлкү

Отунчу

Отунчу тууралуу

Оозу тыйылбаган чымчык

Оңой табылган нан

Отунчу менен антилопа

Окулбай калган сабактар өлкөсүндө

Орозо кармаган түлкү

Отунчу падыша